საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლები

მთავარი (ანუ დეპარტამენტის ხელმძღვანელები):

  1. დოდო ჭუმბურიძე- ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
  2. ნანა ბურჭულაძე - კულტურის, ხელოვნებისა და ანთროპოლოგიისდეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
  3. ალექსანდრე ჭულუხაძე- რეგიონალური კვლევების დეპარტამენტისხელმძღვანელი.
  4. გიორგი გაგოშიძე - არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიისდეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
  5. ზვიად ტყეშელაშვილი - ქართული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტისხელმძღვანელი.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა