საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის დეპარტამენტები

1. ისტორიის დეპარტამენტი.

წევრები: ანდრო გოგოლაძე, დოდო ჭუმბურიძე, ტრისტან მაჭარაშვილი, ბეჟანხორავა.

ხელმძღვანელი: დოდო ჭუმბურიძე

2. კულტურის, ხელოვნებისა და ანთროპოლოგიის დეპარტამენტი.

წევრები: მარიამ გველესიანი, ნანა ბურჭულაძე, ნინო ხუნდაძე, თინაბოჭორიშვილი.

ხელმძღვანელი: ნანა ბურჭულაძე.

3. რეგიონალური დეპარტამენტი.

ხელმძღვანელი: ალექსანდრე ჭულუხაძე.

4. არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტი.

ხელმძღვანელი: გიორგი გაგოშიძე.

5. ქართული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი.

ხელმძღვანელი: ზვიად ტყეშელაშვილი.

 

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა