საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლები

  1. ანდრო გოგოლაძე.
  2. ტრისტან მაჭარაშვილი.
  3. ბეჟან ხორავა.
  4. მარიამ გველესიანი.
  5. ნინო ხუნდაძე.
  6. თინა ბოჭორიშვილი.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა