საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

სპეციალისტები

ვანო სალუქვაძე - ქართველოლოგიის ცენტრის სემინარების მუდმივმოქმედი მდივანი. მას მიღებული აქვს აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი საქართველოს უნივერსიტეტში 2020 წელს, ამჟამად სწავლას განაგრძობს საქართველოს უნივერისტეტის საქართვთელოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამაზე. მისი კვლევის საგანს წარმოადგენს თურქეთში მცხოვრები ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები, თავად მონაწილეობას იღებდა 2019 წელს საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზირებულ ისტორიულეთნოგრაფიულ ექსპედიციაში თურქეთში ქართველი მუჰაჯირების შთამომავლებით დასახლებულ რეგიონში.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა