საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

ქართული ფილოსოფიის განვითარება მეოცე საუკუნეში

„ქართული ისტორიული აზრის განვითარების ისტორია XVIII-XX სუკუნეები (ვახუშტი ბაგრატიონიდან ივანე ჯავახიშვილამდე)“

საქართველო XI-XV საუკუნეებში

მხატვარ გიგო გაბაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის კვლევა

შიდა ქართლის ძეგლებზე არსებული ძველი ქართული ეპიგრაფიკის ნიმუშები. (კასპის მუნიციპალიტეტი)

საქართველო XI-XV საუკუნეებში

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა XIX-XX საუკუნეებში

აფხაზეთის სოფელი XIX-XX საუკუნეებში (ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა)

ეროვნულ წმინდანთა გამოსახულებები შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში

ქართული ჰაგიოგრაფიის წყაროთმცოდნეობითი კორპუსი

ეკლესიასტეს თარგმანებათა გელათური ვერსია

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა