საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

პუბლიკაციები

პიროვნება პუბლიკაცია გამომცემლობა გამოცემის თარიღი გამოცემის ტიპი სკოლა/ინსტიტუტი თანამდებობა დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო Сцена из жития св. Георгия «чудо с отроком» в росписи XVI в. монастыря Мартвили კავკასიის მაცნე, #4 2001 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო XVI-XVII საუკუნეების ისტორიულ პირთა გამოსახულებები მარტვილის ეკლესიაში შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის ”ნარკვევები”, III 1997 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო მარტვილის მონასტრის მხატვრობის სახისმეტყველებისათვის შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის ”ნარკვევები”, V 1999 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო მუხროვანის ეკლესიის საკონქო გამოსახულების იკონოგრაფიისათვის შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის ”ნარკვევები”, VI 2000 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო ”მამობისა” და ”ახალი აღთქმის სამების” იკონოგრაფიული გამოსახულება ქართულ კედლის მხატვრობასა და ხატწერაში შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის ”ნარკვევები”, VII 2001 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო მაცხოვარი _ ”დიდისა ზრახვისა ანგელოზის” გამოსახულებები ქართულ ხელოვნებაში ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, ხელოვნებათმცოდნეობა, 3 2002 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო Недавно обнаруженный памягник палеологовской живописи в церкви Ьогоматери селения Дирби в восточной Грузии Российская Академия Наук, институт Языкознания, Кавказоведение, 2 2002 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო ქართული დაზგური მხატვრობის სათავეებთან. ”ქართულ-სპარსული” ფერწერული სკოლა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის ”ნარკვევები”, VIII 2003 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო ირანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობები და XVII ს. ქართული სახვითი ხელოვნების ერთი ასპექტი ჟურნალი ”მნათობი”, 5-6 2003 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო Reflections of Georgian-Iranian Cultural Interrelations in Seventeenth-Century Georgian Fine Art, Iran and the Caucasus , Research Papers from the Caucasian Centre for Iranian Studies, Yerevan, Volume 7.1-2 2003 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო საქართველოს მუზეუმებში დაცული ნუზალის ეკლესიის კედლის მხატვრობის ასლები და მათი როლი მოხატულობის შესწავლის საქმეში შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის ”ნარკვევები”, IX 2004 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო ღმრთისმშობლის დიდების თემა XIV ს.ქართულ მოხატულობაში სამეცნიერო ჟურნალი ”ლოგოსი”, 3 2003 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო ქართული საერო პორტრეტის ისტორიიდან (XVI-XVII სს.) შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ”ნარკვევები”, X 2005 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო დირბის ღმრთისმშობლის მიძინების მონასტერი. მხატვრობა (მონოგრაფიული გამოკვლევა) 2006 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო XVI-XVII საუკუნეთა მიჯნის იმერეთის სამეფო კარის ისტორიულ პირთა პორტრეტები გელათის მონასტერში გელათის საიუბილეო კრებული, ქუთაისის სახ. ისტორიული მუზეუმის შრომები, XV 2006 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ღუდუშაური თინა ხის საკრალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი კავკასიის ხალხებში საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი, მოხსენებათა კრებული 2009
ღუდუშაური თინა კერა-საკრალური ცენტრის სიმბოლო მთიელთა რელიგიურ აზროვნებაში კულტურის ისტორიისა თეორიის საკითხები XVI 2009
ღუდუშაური თინა ხის საკრალიზაციის პრობლემები კავკასიაში (გერმანელ ავტორთა მონაცემების მიხედვით) კულტურის ისტორიისა თეორიის საკითხები XV 2009
ღუდუშაური თინა საქართველო XVII-XX საუკუნეების გერმანულენოვან სამეცნიერო ლიტერატურაში( ბიბლიოგრაფია) თსუ 2009
ღუდუშაური თინა Динамика синкретизации религиозного мышления грузинских горцев ( хевсурские верования) Научная мысль Кавказа 2009
ღუდუშაური თინა კახეთი, ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობის წესები) თბილისი 2008
ღუდუშაური თინა XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანელ მეცნიერთა ცნობები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ (მონოგრაფია) თსუ 2007
ღუდუშაური თინა ხის კულტი კავკასიის ხალხებში (გერმანელი მეცნიერის კ. ჰანის მასალების მიხედვით), კრებული `ქართული ეთნოლოგია 2007
გველესიანი მარიამ ქართველი მხატვრის გამოფენაზე გერმანიაში ჟურნალი ხელოვნება 2009
გველესიანი მარიამ მზე-ქრისტესა და ჟამთა გამოსახულებების შესახებ აკურას ბაზილიკის აღმოსავლეთ ფასადზე ჟურნალი “ლიტერატურა და ხელოვნება 2009
გველესიანი მარიამ ქართული მეფობის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი `ფარნავაზის ცხოვრების~ მიხედვით საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის “ნარკვევები” 2009
გველესიანი მარიამ არმაზის კერპის საკითხისათვის სხსმ `ნარკვევები” 2009
გველესიანი მარიამ . პირველქრისტიანთა მიმართება წარმართული კერპებისადმი `ნინოს ცხოვრების მიხედვით .კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები. თსუ 2008
გველესიანი მარიამ ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის თსუ 2007
გველესიანი მარიამ ქართული არმაზი, სომხური არამაზდი და ირანული აჰურა მაზდა სხსმ “ნარკვევები” 2005
ჩიხლაძე ნინო Reflections of Georgian-iranian Cultural Interrelations in Seventeenth-Century Georgian Fine Arts 2003 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო Newly Discovered Palaeologan Painting of the Monastery at Dirbi in Georgia 2000 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო ღმრთისმშობლის დიდების თემა XIV ს. ქართულ მოხატულობებში 1999 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო მარტვილის ტაძრის წინაისტორია სპექტრი 2008 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო Images of St. Eugenios in Georgia and Cultural and Political Ties with the Empire of Trebizond 2009 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ღუდუშაური თინა კულტურის სივრცობრივი გავრცელების თეორია ანთროპოლოგიაში თსუ 2005
ღუდუშაური თინა ფუნქცონალიზმი, როგორც კულტურის კვლევის მეთოდი საქართველოს უნივერსიტეტი 2005
ღუდუშაური თინა ქართველი მთიელების რელიგიური ისტორიიდან ( სვანური და ხევსურული წარმოდგენები საიქიო ცხოვრების შესახებ. მე-19 საუკუნის ბოლოს ქართველი და გერმანელი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი) გერმანულ ენაზე გეორგიკა 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღუდუშაური თინა ხალხური აგრარული დღესასწაულები საქართველოში თბილისი 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღუდუშაური თინა საიქიო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში საქართველოს უნივერსიტეტი 2003
ღუდუშაური თინა К вопросу определения функции культовых деревьев на Кавказе საერთაშორისო კონფერენციის "კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი" მასალები 2002
ღუდუშაური თინა Некоторые аспекти этнокультурной жизни сельджуков საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული 2000
ღუდუშაური თინა ფ. ბოასი _თანამედროვე ანთროპოლოგიის არქიტექტორი თსუ 1999
არახამია გონელი ძველი ქართული საგვარეულო მატიანეები "მეცნიერება" 2009
არახამია გონელი სუმბატ დავითის-ძე,ცხოვრება და უწყება ბარატიონთა "მეცნიერება" 2009
არახამია გონელი "ქართლის ცხოვრების" პირველი მატიანე ნაკვ I 2008
არახამია გონელი "ბიჭვითის იადგარი" თბილისი 2008
არახამია გონელი ცხრაძმის ერისთავთა საგვარეულო მატიანე ჟურნ."განთიადი" 2006
არახამია გონელი "ძეგლი ერისთავთას" ერთი წყაროს საკითხისათვის მაცნე 2005
არახამია გონელი "ძეგლი ერისთავთას"საყდრიშვილობის სოციალური ინსიტუტების შესახებ "მოამბე" 2003
არახამია გონელი ლარგვისს შედგენილი "დროშა" 2002
არახამია გონელი "ძეგლი ერისთავთას" ისტორილ პირთა იდენტიფიკციისა და ქრონოლოგიის საკითხისათვის "მაცნე" 1997
არახამია გონელი ქართული ისტორიული დოკუმენტების რუსული თარგმნის გამო. ქართული წყაროთმცოდნეობა 1996
არახამია გონელი "ძეგლი ერისთავთას" ცნობები xiii-xiv სს.მიჯნის აღმოსავლეთ საქართვეოს პოლიტიკურ მდგომარეობაზე ისტორიულ-ეთნოგრაფიული სტუდიები 1991
არახამია გონელი კონსტანტინე გრიგოლია და საქათველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა ქართული წყაროთმცოდნეობა 1990
არახამია გონელი ჰერალდიკა ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია 1989
არახამია გონელი "ქართლის ცხოვრების" დასაწყისი ნაწილის შედგენიობის შესწავლის მეთოდისათვის "მაცნე' 1988
არახამია გონელი მეფეთა ცხოვრების ტექსტის დადგენის ზოგიერთი საკითხი "მაცნე' 1987
არახამია გონელი 'მოქცევაი ქართლისაი' და მეფეთა ცხოვრება თბილისი 1987
არახამია გონელი ხობის უძველესი იადგარი "ფენიქსი" 1986
არახამია გონელი ლეონტი მროველი როგორც ისტორკოსი "მაფშალია' 1985
არახამია გონელი დადიანები გურიაში "მაფშალია' 1985
არახამია გონელი სამეგრელოს ტოპონიმიდან ქართველოლოგიური კრებული 1983
არახამია გონელი "საქართველს ერისთავი' თუ "სა-ქართლისერისთვ-ო" ქართული წყაროთმცოდნეობა 1983
არახამია გონელი ვლაქერნის წმ. ღვთისმშობლის ღატები საქართველოს სამოციქლო ეკლესიაში 'საფარველი" 1983
არახამია გონელი ინდიქტიონი ათწლელის მნიშვნელობით ქართველოლოგია 1982
არახამია გონელი ინტერპრეტაცია და ააქრონიზმი ძველ ქართულ მატეანეებში "როინ მეტრეველი" 1982
ღუდუშაური თინა Heilige Haine und Bäume bei den Völkern des kaukasus Kaukasische Post 1997
ღუდუშაური თინა Die Vorstellungen der Svanen über Leben nach dem Tode Kaukasische Post 1996
გველესიანი მარიამ ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. კულტურისისტორიისა და თეორიის საკითხები. თსუ კულტურის ისტორიისა და თეორიის კათედრა 2004
გველესიანი მარიამ God of Gods Armazi and Iranian Ahura Mazda. The Second National Congress on Iranian Studies. A Survey of the History of Iranology and its Achievements up to the Present, Tehran 2004
გველესიანი მარიამ აკადემიკოს გ. გიორგაძის სტატიის “კიდევ ერთხელ არმაზის კერპის დეფინიციაზე” პასუხად. სხსმ “ნარკვევები”, 2003
გველესიანი მარიამ არმაზი – ქართლის უზენაესი ღვთაება “იბერია და კოლხეთი”, 2003
გველესიანი მარიამ The Notion of Hvarena in Post-Achaemenid Georgian Kingship, JPS (Journal of Persianate Studies New York University, Stony Brook, New York, 2001
გველესიანი მარიამ King Pharnawaz and Cult of Armazi. I Iberia-Colchis 2000
გველესიანი მარიამ ყათლანიხევის ანთროპომორფული ფიგურის ინტერპრეტაციისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში 1997
გველესიანი მარიამ Pagan Divinities of Pre-Christian Georgia (Ainina/Danana, Zaden) Carnegie- Foundation 1997
გველესიანი მარიამ To Interrelations of Georgian Armazi, Armenian Aramazd and Iranian Ahura Mazda. Armazi (god)” at wikipedia online encyclopedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Armazi_(god) 1993
მრევლიშვილი ნანა გრიგოლ ნოსელის ”გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების” ქართული რედაქციები თსუ 2001
მრევლიშვილი ნანა გრიგოლ ნეოკესარიელის ”ეკლესიასტეს მეტაფრასის” ძველი ქართული თარგმანი უნივერალი 2011 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა ნიკოლოზ გულაბერისძის აღწერა სვეტისა ცხოველის სასწაულებისა საქართველოს საპატრიარქო 2010 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა ძველქართულ-ძველბერძნული საღვთისმეტყველო_თეოლოგიური დოკუმენტირებული ლექსიკონი - I - II ტომი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 2010 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორია თსუ ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერატურული ურთიერთობების ს/კ ლაბორატორია, (http://www.kartvfund.org.ge/ 2010 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა სარწმუნოების სიმბოლო (,,მრწამსი~) გრიგოლ ნოსელის ,,გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრებაში'' თსუ გამომცემლობა 2009
მრევლიშვილი ნანა გრიგოლ ნოსელის `გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების~ ქართული თარგმანის მიმართება ბერძნულ ორიგინალთან თსუ გამომცემლობა 2009
მრევლიშვილი ნანა ხატი ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ლოგოსი 2008
მრევლიშვილი ნანა აწ ზმნიზედა და მისგან ნაწარმოები ფორმები გრიგოლ აკრაკანტელისა და ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელი ეკლესიასტეს განმარტების ქართულ თარგმანებში პერსპექტივა 2008
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათური თარგმანები ინტელექტი 2008
მრევლიშვილი ნანა დროის კატეგორიის გამომხატველი ძირითადი ტერმინოლოგია ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ინტელექტი 2008
მრევლიშვილი ნანა სიტყვაწარმოების მოდელები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ინტელექტი 2007
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიასტე და მისი კომენტატორები ინტელექტი 2006
მრევლიშვილი ნანა უცხოენოვანი ლექსიკა და ანთროპონიმები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ინტელექტი 2006
მრევლიშვილი ნანა სახე ლექსემა და მისგან ნაწარმოები ტერმინები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში გეოპრინტი 2006
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიატეს განმარტებათა გელათური თარგმანების მთარგმნელის საკითხი თსუ გამომცემლობა 2006
მრევლიშვილი ნანა ტერმინი ჯერჩინება არსენ იყალთოელთან და ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ლიტინსტიტუტი 2006
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიასტეს ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელისეული თარგმანება და კატენები ლიტინსტიტუტი 2006
მრევლიშვილი ნანა გრიგოლ ნეოკესარიელის ეგზეგეტიკური თხზულების - ეკლესიასტეს მეტაფრასის - ქართული თარგმანი ინტელექტი 2006
მრევლიშვილი ნანა კაი ყმის ორი მოდელი `ალუდა ქეთელაურის~ მიხედვით ინტელექტი 2006
მრევლიშვილი ნანა ნიკოლოზ გულაბერისძის სვეტიცხოვლის საკითხავი ლიტინსტიტუტი 2005
მრევლიშვილი ნანა ანა კალანდაძის პოეზია ლიტინსტიტუტი 2005
მრევლიშვილი ნანა ძველი ქართული ლიტერატურის სწავლების სპეციფიკა თანამედროვე სკოლაში ინტერნეტსაიტი http://litinstituti.ge/skola 2005
მრევლიშვილი ნანა თარგმანის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები ლიტინსტიტუტი 2005
მრევლიშვილი ნანა პერსონაჟის სტრუქტურული ტიპის მოდალობის პრინციპისა და ინტერპრეტაციის საკითხისათვის ლიტინსტიტუტი 2005
მრევლიშვილი ნანა Dialogue Between Cultures: Some Aspects of Antique and Christian Worldviews Litinfo; Georgian Electronic Journal of Literature; Issue 4 2003
მრევლიშვილი ნანა Pseudo-Mitrophane the Smyrn or Pseudo Grigol Akrakanteli (for About the Authorship of one texts of the Exegesis of Ecclesiastes Litinfo, Georgian Electronic Journal of Literature, Volume 4, Issue 2 http://www.litinfo.ge 2003
მრევლიშვილი ნანა Mrevlishvili, Nana - 'The Interpretation of a fictional character (according to “Host and Guest” by Vazha-Pshavela) Litinfo, Georgian Electronic Journal of Literature, Volume 5, Issue 2 http://www.litinfo.ge 2002
მრევლიშვილი ნანა იაკობ ხუცესის ,,შუშანიკის წამების’’ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება თსუ გამომცემლობა 2012 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭულუხაძე ალექსანდრე ირანის ისტორიის შესახებ საქართველოს არქივებში დაცული ისტორიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, ტომი I, (სპარსულ ენაზე) ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2011
ჭულუხაძე ალექსანდრე ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში . 2011
ჭულუხაძე ალექსანდრე შაჰნამეს ქართული ვერსიები . 2010
ჭულუხაძე ალექსანდრე საქართველოს აზერბაიჯანული მოსახლეობა . 2010
ჭულუხაძე ალექსანდრე არანი და მდინარე არაქსის აუზის რეგიონები ქართულ ისტორიულ წყაროებში . 2009
ჭულუხაძე ალექსანდრე საქართველოსა და ირანის კულტურული ურთიერთობები XI-XIII სს-ში . 2009
ჭულუხაძე ალექსანდრე ირან-საქართველოს ურთიერთობები უძველესი დროიდან VI ს-ის ბოლომდე ირანულიდან ნასესხები ლექსიკის მონაცემთა საფუძველზე . 2009
ჭულუხაძე ალექსანდრე ტერმინ "ერის" ეტიმოლოგია და სემანტიკა უძველეს ქართულ წყაროებში . 2004
ჭულუხაძე ალექსანდრე *za((y)w) ძირის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე რუბენ აბრაჰამიანი . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე ოლგა არზუმანიანი . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე მზია ანდრონიკაშვილი . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე კონსტანტინე ფაღავა . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე თეო ჩხეიძე . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე ლეო ხეთაგუროვი . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე თენგიზ გორელიშვილი . 2003
ლეკიაშვილი თამრიკო "ტყვეთა სყიდვა" XVI-XVIII საუკუნეების აღმოსავლეთ საქართველოში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ღუდუშაური თინა ქართველ მთიელთა რელიგიური აზროვნების სინკრეტიზაციის დინამიკა საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 ჟურნალი-გაზეთი
ღუდუშაური თინა საიქიოო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში( ქართულ-გერმანული მასალის შედარებითი ანალიზი) უნივერსალი 2012 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ღუდუშაური თინა კლიფორდ გირცი-ინტერპრეტაციული ანთროპოლოგია უნივერსალი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოგოლაძე ანდრო საქართველო ჯვაროსნების ურთიერთობები ჟაკ დე ვიტრის ცნობების ფონზე საერთაშორისო ელექტრონული ჟურნალი ხელოვნება და მეცნიერება (ISSN:1943-6114),აშშ ტომი 05, ნომერი 01 2012 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო დავით აღმაშენებლის ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება "დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა" 2012 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ტახტის მემკვიდრეობის საკითხისათვის საქართველოში მერიდიანი 2011 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო მეფე ხუცესის ლეგენდის მონღოლური რემინისცენციები ქართულ წყაროებში მერიდიანი 2011 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ადარბადაგანის საკითხი საქართველო-ხორეზმის ურთიერთობაში ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, მემატიანე 2012 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ალექსანდრე მაკედონელი და კავკასია (ბერძნულ-ქართული წყაროების შედარებითი ანალიზი) მერიდიანი 2011 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ლეგენდარული სამეფო შუა საუკუნეების ევროპულ ქრონიკებსა და რუკებში შაკერის გამომცემლობა, აახენი 2009 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ტერმინ ”ალექსანდრეს კარის” წარმომავლობის საკითხისათვის მწიგნობარი 2010 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ფსევდოკალისთენეს „ალექსანდრიანის“ მემკვიდრეობა ძველ ქართულ მწერლობაში („ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“) მერიდიანი 2008 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო მეფე-ხუცესის ტრანსფორმირებული ვარიანტი დე ბუას ეპისტოლეში თსუ გამომცემლობა 2007 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ზოგიერთი მოსაზრება იოანე პრესვიტერის თქმულების გენეზისის შესახებ უნივერსალი 2007 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო იოანე პრესვიტერის ლეგენდის ისტორიული და ბიბლიური საფუძვლების შესახებ მერიდიანი 2005 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო მღვიმის მონასტრისადმი თსუ გამომცემლობა 2001 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ანტონ დენიკინის მემუარებში - "Очерки русской смутыЭ საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2012 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ღუდუშაური თინა საკრალური ხის რელიგიურ-პრაქტიკული ასპექტები კავკასიაში-ქართველი და გერმანელი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი David Publishing Company 2013 ჟურნალი-გაზეთი
გოგოლაძე ანდრო ხორეზმული კვალი იოანე პრესვიტერის ლეგენდაში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მრევლიშვილი ნანა ლიტერატურული წერილები გლობუსი 2013 წიგნი(სამეცნიერო)
გოგოლაძე ანდრო სამხედრო საქმის ორგანიზაცია ფეოდალურ საქართველოში მწიგნობარი 2014 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო საქართველოს სამეფო კარის დიპლომატიური ღონისძიებები წმინდა მიწაზე XII საუკუნის მეორე ნახევარში UniversityPublications.net 2014 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით მერიდიანი 2015 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო შუა საუკუნეების ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის საკითხები მერიდიანი 2015 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მეშველიშვილი თეა ოსმალური ფისკალური დოკუმენტაცია-დიდი დავთრები საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 2015 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო ბრესტ-ლიტოვსკის საზავო მოლაპარაკების ისტორიიდან საქართველოს უნივერსიტეტი 2014 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო 1918 წლის რეფერენდუმი ბათუმში, ყარსსა და არტაანში საქართველოს უნივერისტეტი 2013 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო “საქართველოს საზღვრების საკითხი ბრესტ-ლიტოვსკის ძირითად და დამატებით ხელშეკრულებებში”; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2013 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
მეშველიშვილი თეა გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, როგორც საქართველოსა და ოსმალეთის ისტორიის შესწავლის წყარო საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 2016 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ღუდუშაური თინა საკრალური ცენტრი და მისი სიმბოლიკა მოხევურ ტრადიციაში, 2017 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ღუდუშაური თინა ეთნიკურობის ცნება ანთროპოლოგიაში(დეფინიცია, მიდგომები, თეორიები)- საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ღუდუშაური თინა ანთროპოლოგიური მოძღვრებების ისტორიიდან( სოციალური ანთროპოლოგია), საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ღუდუშაური თინა სამყაროს ცენტრი და მისი სიმბოლიკა ქართველ მთიელებში, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ღუდუშაური თინა იდენტობის მარკერები შუა საუკუნეების ქართული ისტორიული წყაროების მიხედვით(ქართლის ცხოვრება), უნივერსალი 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გველესიანი მარიამ წინაქრისტიანული ქართლის რელიგიური ორიენტაციის საკითხისათვის: საქართველო და ირანული სამყარო კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2017 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ლეკიაშვილი თამრიკო The issue of Georgia's borders in the main and additional agreements of Bret-Litovsk University of Georgia 2018 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო იოანე ბატონიშვილის ერთი ცნობის საკითხისათვის უნივერსალი 2018 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო განათლება და კულტურა აფხაზეთში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს საქართველოს უნივერსიტეტი 2018 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ისტორიული ქრონიკები და ხალხური თხრობითი ტრადიცია თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო ალექსანდრეს მითი შუა საუკუნეების ქართულ მწერლობაში ბალკანური ეტიუდები, სერია, 2018, N 2 ISSN 2534-8574 2018 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო სპარსეთში (არდაველზე) ლაშქრობის საკითხისათვის "უნივერსალი", E-mail: [email protected] 2013 ჟურნალი-გაზეთი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო აღმოსავლეთი და დასავლეთი ქართულ ხალხურ ზღაპრებში: ზეპირი და ლიტერატურული ტრადიციები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019 მონოგრაფია უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო ერთი "დაფარული" ფრესკის მხატვრული სახის ისტერპრეტაციისთვის (ლადო გუდიაშვილის მონუმენტური მხატვრობის ისტორიიდან) ARS GEORGICA გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი. ახალი და თანამედროვე ხელოვნება. ISSN 1512-4088. ელექტრონული ჟურნალი. სერია B 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო Mural Images of St. Eugenios of Trebizond As an Indirect Message of the 12-13th Century Georgian State Political Interests 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
სანაძე მანანა გლეხობა დასავლეთ საქართველოში XV-XVIII საუკუნეებში "მეცნიერება" 1979 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ქართლის ცხოვრება, წიგნი I "ზვარი" 1992 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ქართლის სამეფო VI საუკუნეში (პოლიტიკური ისტორიის საკითხები) საქართველოს მაცნე 1997 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა მარი ბროსე "ქართლის ცხოვრების" მკვლევარი 1997 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართლის ცხოვრება, წიგნი II "ნეკერი" 1998 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა სახელწოდებების: "მეფეთა ცხოვრებისა" და "ქართლის ცხოვრების" ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. თსუ 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ტერმინების: "ვრაც", "გუგარქისა" და "გუგარე ლის" შინაარსის განმარტებისათვის იოანე დრასხა ნაკერტელის "სომხეთის ისტორიაში". 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა კავკასიის უძველესი პოლიტიკურ-გეოგრაფიული აღწერილობა და მისი შედგენის დრო. 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართლის სამეფო VII-VIII საუკუნეების მიჯნაზე (პოლიტიკური ისტორიიდან) თსუ-ს გამომცემლობა ახალციხეში 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართულ-ალბანური საეკლესიო ურთიერთობების ისტორიიდან VII-VIII საუკუნეებში 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართველთა ეთნოგენეზის საკითხი "ქართლის ცხოვრებისა" და "მოქცევაი ქართლისას მიხედვით. 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა The Politikal Map of Caukasia of 7th-8th c.c. According to an Ancient Georgian Geographical Work 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი "ქართლის ცხოვრებისა" და მოქცევაი ქართლისას" მიხედვით 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა კავკასია - წარსული და მომავალი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ერისმთავრები მირი და არჩილი და "ქართლის ცხოვრება" საქართველოს საპატრიარქო 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა "ქართლის ცხოვრება" და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი (ქართლოსიდან მირიანამდე) საქართველოს მაცნე 2001 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ქართლის სამეფოს წარმოშობა უძველესი ქართული საისტორიო თხზულებების მიხედვით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა მირიანი ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფე და მისი წარმომავლობის საკითხი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფიის ერთი ტიპიური ხარვეზის შესახებ ისტორიის ინსტიტუტი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ 2002 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ბაგრატიონთა წარმოშობის საკითხისათვის (ლეგენდა და სინამდვილე) 2002 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა "ამაზასპის ცხოვრების" შედგენილობის საკითხისათვის თსუ 2002 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორია, წიგნი I, ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები საქართველოს მაცნე 2003 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორიული ატლასი საქართველოს მაცნე 2003 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა The Great Silk road and Georgia 2003 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
სანაძე მანანა Александр Македонский и царь Картли (Иберии) ПарсманПарнаваз 2002 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართლის ერისმთავრები VI-VIII საუკუნეებში 2003 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ბაგრატიონთა ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობიდან 2003 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა VIII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და ეგრისის პოლიტიკური ისტორიიდან ისტორიის ინსტიტუტი 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ ისტორიის ინსტიტუტი 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა Caucasus The First Sovereign of Achaemenids, Cyrus, and “Life of Kartli’s” Nimrod The University of Georgia Publishing House 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა On the Descent of Grigol Bakurianisdze (the Son of Bakur) The University of Georgia Publishing House 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა Mirian the First Christian King of Kartli (Eastern GeorgianKingdom) and the Issue of His Descent The University of Georgia Publishing House 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა The Achaemenids in Georgia According to The Georgian Chronicle The University of Georgia Publishing House 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა The Dates of the Reign of Vakhtang Gorgasali The University of Georgia Publishing House 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ბაგრატიონთა საგვარეულო - მითი და რეალობა საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართლის ცხოვრების უძველესი ნაწილის ქრონოლოგია საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა „ქართლის ცხოვრების“ შედგენილობის საკითხი საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა „ქართველთა ცხოვრების“ ზოგიერთი ადგილის გაგებისათვის საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ზოგიერთი ძველი ქართული გეოგრაფიული ტერმინისა და ტოპონიმის განმარტებისათვის საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ვახტანგ გორგასლის მეფობის გადათარიღებისათვის საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა „ქართლის ცხოვრება“ და საქართველოს ეკლესია საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში (ერთ წიგნად) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2012 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა VI ს. ისტორიული ქრონიკა „დავითი და კოსტანტინეს წამებაში“ საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორიული ატლასი - აფხაზეთი საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I (ორ წიგნად) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II (ორ წიგნად) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორია (სალექციო კურსი) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II (2) (მეთოდოლოგიური აპარატით) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I (2) (მეთოდოლოგიური აპარატით) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა ქართლის მეფეების და პატრიკიოსების ქრონოლოგია (ქართველთა ცხოვრება წიგნი III) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2016 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა შესავალი ქართველთა ცხოვრებაში (ქართველთა ცხოვრება წიგნი I) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2019 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ბებოს ზღაპრები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2017 წიგნი(მხატვრული)
სანაძე მანანა ბებოს ზღაპრები, წიგნი II საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018 წიგნი(მხატვრული)
ლეკიაშვილი თამრიკო აფხაზეთი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში (პოლიტიკური ასპექტები) 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო საქართველო XVI საუკუნის ევროპულ წყაროებში სამშობლო 2021 მონოგრაფია უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ღუდუშაური თინა საკრალური ცენტრი ქართულ ეთნოგრაფიულ ტრადიციაში მერიდიანი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
არახამია გონელი ახალი „ქართლის ცხოვრება, ვახტანგისეული რედაქცია, ტ. III, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, სესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გონელი არახამიამ 2020 წიგნი(სამეცნიერო)
არახამია გონელი მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ ისტორიული ქრონიკის პროტოგრაფის აღდგენისათვის 2020 ჟურნალი-გაზეთი
არახამია გონელი ვახტანგ VI-ის სტამბის ისტორიისათვის 2021 ჟურნალი-გაზეთი
გველესიანი მარიამ ადრექრისტიანული ხანის უცნობი ბარელიეფი საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბილისი 2019 ჟურნალი-გაზეთი
გველესიანი მარიამ ლარილარის სამაროვანი თბილისი 2019 წიგნი(სამეცნიერო)
გველესიანი მარიამ დასავლეთევროპული ხელოვნების კოლექციის ინტეგრირებული კვლევები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბილისი 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
გოგოლაძე ანდრო კონსტანტინოპოლში მყოფი ფრანგი დიპლომატის ჟუიეს ცნობები საქართველოს შესახებ ქრონოსი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გაგოშიძე გიორგი XIII საუკუნის დარბაზული ეკლესია ქვემო ქართლიდან საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 1984 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქართლის ხუროთმოძღვართუხუცესი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 1998 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქართველ მლოცველთა წარწერები იერუსალიმის უფლის საფლავის კარიბჭეზე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 1992 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი სანაჰინის მონასტრის მაცხოვრის ტაძრის თარიღისათვის შ.ანირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 1996 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Cebelda 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Gveldesi 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Opiza 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი წყალსადენის კერამიკული მილი ასომთავრული წარწერით შ.ანირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი საწერელი გუნიაყალიდან შ.ანირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Georgian Churches Dedicated to St, Sabas the Purified Orientalia Lovaniensia Analecta 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო ფერადებით წერის პროფესორი გიგო გაბაშვილი რონდელის ფონდი 2020 ჟურნალი-გაზეთი
ხუნდაძე ნინო პაბლო პიკასო პალიტრა L 2019 წიგნი(პოპულარული)
ხუნდაძე ნინო საქართველოს ეროვნული მუზეუმი პალიტრა L 2018 წიგნი(სამეცნიერო)
ხუნდაძე ნინო ქართული მხატვრობა პალიტრა L 2015 წიგნი(სამეცნიერო)
ხუნდაძე ნინო ქართული ხუროთმოძღვრება პალიტრა L 2016 წიგნი(სამეცნიერო)
ხუნდაძე ნინო ეროვნული გალერეიდან საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმამდე 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო მაესტრო ზურაბ ნიჟარაძე 90 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო მიკრო და მაკრო სამყარო მხატვრობაში. რამდენიმე შტრიხი ეკა კაკაბაძის პორტრეტისათვის 2017 ჟურნალი-გაზეთი
ხუნდაძე ნინო ზიგმუნტ (ზიგა) ვალიშევსკი 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო XX ს.50-60-იანი წლების ქართული და რუსული მხატვრობის განვითარების ზოგიერთი თავისებურებისათვის (დაზგური გრაფიკის მიხედვით) თსუ 2003 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო პორტრეტი დიმიტრი ერისთავის შემოქმედებაში თსუ 2003 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო XX საუკუნის ქართველ სამოციანელთა კულტურული ადაპტაციის საკითხისათვის თსუ 2005 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო ნანა გერასიმოვა 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო მხატვარ-გრაფიკოსი მიხეილ ვარდიშილი 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო ლადო გუდიაშვილი - თავისუფალი სულის შემოქმედი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო მხატვარი ლეოპოლდ ძაძამიძე 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ბურჭულაძე ნინა ქრისტიანული სიძველეები მცხეთიდან შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა Грузинские древности в коллекциях России, Афона и Синая. Афонская икона «Богоматерь с младенцем на троне и пророками» из Эрмитажа Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва."Типография Буки и Веди" 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ტაო-კლარჯეთის კედლის მხატვრობა, ჯვარ ხატები და ხელნაწერთა ყდები არტანუჯი 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა სანაწილე ხატი სვეტიცხოვლიდან საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა 0 მონოგრაფია
ბურჭულაძე ნინა 0 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა The ‘Lives’ of Great Georgian Athonite Fathers in the Context of the Ecclesiastical Art History. 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ქართული საეკლესიო ხელოვნება XX-XXI საუკუნეების მიჯნაზე 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა შუა საუკუნეების ქართული ხატწერა სეზანი 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ფერწერული ხატები და ნაქარგი ქსოვილები წმ. ესტატეს გამოსახულებით საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა დიდ ქართველ ათონელ მამათა „ცხორებანი“ და საეკლესიო ხელოვნების ისტორია 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ქართველთა ხატწერის სახელოსნო სინას მთის წმინდა ეკატერინეს მონასტერში (X-XIII სს) საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ჯვარი უფლის ჯვარცმით ქვათახევის მონასტრიდან (კვლევა, კონსერვაცია) საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა სამწერლობო და სამშენებლო ხელოვნებათა სინთეზის საკითხი ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრების ძეგლებში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა თანამედროვე ქართული საეკლესიო ხელოვნება სეზანი 2009 წიგნი(პოპულარული)
ბურჭულაძე ნინა ქართული ხატები ათონის წმინდა მთაზე ქართული ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ქართული ხატები სინას მთის წმინდა ეკატერინეს მონასტერში ქართული ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა მეფეთა პორტრეტები ალავერდის ტაძრის მოხატულობაში 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა უბისის მონასტრის მე-14 საუკუნის ხატები და კედლის მხატვრობა 2006 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი ქართული ქრისტიანული თემი წმინდა მიწაზე. წმინდა მიწის ქართული წარწერები. - 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი Preliminary Report on Archaeological Excavationsin Sophtades, Cyprus: Pre-Byzantine Pottery. 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი დავით აღმაშენებლის დროინდელი წარწერები სამშვილდის დარბაზულ ეკლესიაზე კავკასია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. II, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, მიძღვნა ზაზა ალექსიძის დაბადების 85 წლისთავისადმი. 46-67 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Fragment of a Ceramic Vessel with an Ancient Georgian Inscription Discovered at Dariali Fort 2020 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი The Newly Rock Carved Domed Church of Dodorka Monastery. 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Georgian Churches in Larnaka District (Alaminos/Sophtades Area, Cyprus) 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხორავა ბეჟან მიგრაციული პროცესები სამეგრელოს სამთავროში მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან აფხაზეთი საქართველოა. ისტორიული რაკურსი ,,მერიდიანი“ 2021 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან სამეგრელოს სოფელი ძველად და ახლა (ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა) ,,უნივერსალი“ 2021 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან აფხაზეთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა 1921-1991 წწ. ,,უნივერსალი“ 2021 მონოგრაფია უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. აფხაზეთი 2016 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან ბაგრატ III - იმერეთის მეფე პალიტრა L 2019 მონოგრაფია უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან სოხუმის საკათედრო ტაძრის ისტორიიდან 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან გლეხთა გადასახლება სამეგრელოდან აფხაზეთში მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში რამდენიმე ახალი საბუთის მიხედვით 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან ზურაბპაპასქირის ,,ჭეშმარიტებისმეტყუელება“. გამოხმაურებაწიგნზე ,,საქართველო. ისტორიული წარსული და თანამედროვეობა“. რეცენზია 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან მნიშვნელოვანი გამოკვლევა საქართველოს ისტორიულ გეოგრაფიაში 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან აფხაზთა მუჰაჯირობა 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან აფხაზთა მუჰაჯირობა 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხორავა ბეჟან ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე საარი 2016 წიგნი(პოპულარული) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გაგოშიძე გიორგი ქართული წარწერები თრუსოსა და მნის ხეობაში 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი ტაო კლარჯეთი, ისტორიულ-კულტურული ნარკვევი. არტანუჯი 2018 მონოგრაფია
გაგოშიძე გიორგი ატენის სიონის აღდგენითი სამუშაო X საუკუნის მიწურულს (თოდოსაკი და მისი ამქარი) 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ეპიტაფია კალაურის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის მონასტრიდან 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ნიქოზის საეპისკოპოსო საყდრის ძველი კანკელი. 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ღალიის ქართველთა მონასტერი (გამოფენის კატალოგი) სეზანი 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Katskhi Pillar 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Paleografphic Study of the Georgian Tombstone From Khirbat Umm Leisun, Jerusalem 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ალავერდი 2015 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი Jerusalem in Medieval Georgian Art 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ვერცხლის თასი ჭერმისხევიდან 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Древняя Грузинская кадильница в собрании Музеев Московского Кремля 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ღალია. ქართველთა მონასტერი კუნძულ კვიპროსზე სეზანი 2014 მონოგრაფია
გაგოშიძე გიორგი Georgian Inscriptions in the Holy Land 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი A Georgian Inscription in Umm Leisun 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა საღვთისმეტყველო-თეოლოგიურ ტერმინთა ძირითადი სტრუქტურული მოდელები გიორგი მთაწმიდელთან ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა 2012 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა სივრცის ონტოლოგიური კატეგორია და აგიოგრაფიული ტექსტი იოანე საბანისძის აბოს წამების მიხედვით თსუ გამომცემლობა 2016 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა რწმენა, ცოდნა და განათლების სისტემა „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ თსუ გამომცემლობა 2018 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების“ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება თსუ გამომცემლობა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა Vathtang VI – Christian-Muslim Relation: A Biblio-graphical History1500-1800 University of Birmingham 2019 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა ილია ჭავჭავაძის „განდეგილის“ კონცეპტის გააზრებისათვის ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი საფარის მამათა მონასტერი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ჯაყისმანის მამათა მონასტერი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი საყუნეთის წმ. გიორგის ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი თმოგვის ციხის წმ. მარინეს გუმბათიანი ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ზედა თმოგვის ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ზემო ნიალას ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი თისელის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დარბაზული ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი დოდორქის მონასტრის ახლადგამოვლენილი კლდეში ნაკვეთი გუმბათიანი ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქვასა და ხეზე კვეთილობა 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი თხოთის მთის წმ. ნინოს ეკლესიის ქართული ეპიგრაფიკის ახლადაღმოჩენილი ნიმუშები 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი თხოთის მთის წმ. ნინოს ეკლესიის ქართული ეპიგრაფიკის ახლადაღმოჩენილი ნიმუშები 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Mtskheta-Georgiasn Jerusalem, Svetitskhoveli 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი იშხნის გუმბათის ყელის შელესილობაზე გამოვლენილი ძველი ქართული მინაწერები და გუმბათის კონსტრუქციის დეტალები 2016 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გაგოშიძე გიორგი დავით კურაპალატი და წმ. სვიმეონ მესვეტის კულტი საქართველოში 2012 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა La Croce e La Vite. Icone e Affreschi dell’ Antica Georgia La Casa di Matriona 2017 წიგნი(პოპულარული)
ბურჭულაძე ნინა ქართული ხატები ქარჩხაძის გამომცემლობა 2016 წიგნი(სამეცნიერო)
ბურჭულაძე ნინა დავით კურაპალატის ჯვრის იკონოგრაფიისთვის. არტანუჯი 0 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა ზარზმის ღვთისმშობლის ხატის სახისმეტყველებისთვის 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ანჩის ხატის შესწავლისთვის 2014 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა The ‘Lives’ of Great Georgian Athonite Fathers in the Context of the Ecclesiastical Art History Nova Publisher 0 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ქართული საეკლესიო ხელოვნება XX-XXI საუკუნეების მიჯნაზე 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა The 12th Century Painted Epistyle with Georgian Inscriptions on Mount Sinai and Sinaitic-Georgian Icons in Svaneti (on the Georgian artistic workshop at Sinai). 2016 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა სულიერი და გონიერი ხელოვანი სეზანი 2014 წიგნი(პოპულარული)
ბურჭულაძე ნინა ვარძიის, საფარის, აწყურის, ჯაყისმანის, ფიის, თისელისა და ბიეთის ეკლესიების კედლის მხატვრობა, 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა დიდი ქართველი ათონელი მამების "ცხორებანი" და საეკლესიო ხელოვნების ისტორია საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ზემო სვანეთის ხატწერის საგანძურიდან. კალის წმინდა ბარბარესა და ლატალის მაცხოვრის ხატი-კანკელები XI საუკუნის ქართული წერილობითი წყაროების შუქზე. 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა Painted Icons of St. Davit Garejeli in Georgian National Museum (images of the saint in medieval Georgian art) 0 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა ქართველთა ხატწერის სახელოსნო სინას მთის წმინდა ეკატერინეს მონასტერში (X-XIII სს) 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ალავერდის მონასტრის კვლევა-რესტავრაცია (წმ. გიორგის ტაძრის ჩრდილო მკლავის მხატვრობის ფენები). 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის მხატვრობა 2007 წიგნი(პოპულარული)
ბურჭულაძე ნინა მონუმენტური და დაზგური მხატვრობის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის შუა საუკუნეების ქართულ საეკლესიო ხელოვნებაში. 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა არაბულწარწერიანი ხატები საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში 2005 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა ახალი ქართული საეკლესიო ხელოვნების ძირითადი ტენდენციები და პრობლემები 0 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა ძველი ქართული საეკლესიო ხელოვნების სახისმეტყველებითი შესწავლისთვის. 2004 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა იკონოლოგიური ხასიათის შენიშვნები შუა საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხელოვნების რამდენიმე ცნობილ ძეგლზე. 2003 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა წმიდა მოწამე ქეთევან დედოფლის ძველი და ახალი ხატები ყარა-ბულახიდან და ახალი შუამთის დედათა მონასტრიდან. Aალავერდის ეპარქიის ჟურნალი “მოყვასი”, # 12, გვ. 25-29 2003 ჟურნალი-გაზეთი
ბურჭულაძე ნინა მოხატული არქიტრავი მაცხვარიშიდან (“ვედრების რიგის” და ხატი-კანკელის საკითხისათვის საქართველოში) 2002 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა ქართული ხატების სინური პარალელები. XIII-XIV საუკუნეების ხატები სინას მთის წმ. ეკატერინეს მონასტერსა და საქართველოში. 0 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ქართული ხატების სინური პარალელები. XI-XII საუკუნეების „ჯვარცმის“ ორი ხატი სინას მთის წმ. ეკატერინეს მონასტერსა და საქართველოში 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ხატი და ხატწერა საქართველოში. 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა უბისის დიდი კარედი ხატის საქტიტორო წარწერა. 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა წმინდა მარინას ხატი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმიდან. 1996 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ბაბლაკ ლაშხისშვილის ხატები და მათი კავშირი უბისის ტაძრის მოხატულობასთან. სადიდერტაციო მაცნე; 1994 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ზარზმის ღვთისმშობლის ხატის სახისმეტყველებისთვის 1991 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა უბისის ხატების ერთი ჯგუფის იდეური პროგრამა 1990 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ქართული ხატწერის საგანძურიდან. 1989 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა ვედრების რიგის ხატები უბისიდან (იკონოგრაფიული გამოკვლევა). 1989 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა “Из коллекции Историко-этнографического музея Сванетии” 0 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა დევიძეების ეკლესიის კედლის მხატვრობის შესახებ 0 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო მიხეილ ხელთუფლიშვილი: ცხოვრებისა და მოღვაწეობის უცნობი დეტალები საქართველოს სახელმწიფო არქივის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“, კონფერენციის მასალები, 2022. 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმის ურბანული და სოციო-კულტურული ვითარების ასახვა 1900-იანი წლების ქართულ დემოკრატიულ პრესაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო „პარტიულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკურ ემიგრაციაში (კიტა ჩხენკელის წერილების მიხედვით);~ ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, თბილისი,2021, გვ. 63-99 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო „საინგილოს მოსახლეობის ეთნიკურ-კულტურული იდენტობის საკითხი მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ პუბლიცისტიკასა და ნარატიულ წყაროებში~. „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XXI, თბილისი, 2021. გვ. 146-172 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ეპიდემიებისა და პანდემიების სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები საქართველოში რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის კონტექსტში “ თსუ გამომცემლობა, 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო კავკასიაში რუსეთის გეოპოლიტიკური და ექსპანსიონისტური პოლიტიკის მთავარი ასექტები მთავარმმართებელ ალექსი ერმოლოვის დროს (1816-1827) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმის ნავსადგური და საბაჟო საერთაშორისო და სამეზობლო გეოსტრატეგიულ პოლიტიკის კონტექსტში (1920 წელი) თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა მე-19 სუკუნის 20-იან წლებში: გენერალი ივანე პასკევიჩი საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2019 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი ჩხენკელის მოგონება ვარლამ ჩერქეზიშვილზე გამომცემლობა უნივერსალი 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი ჩხენკელი: სახელმწიფო მოღვაწე, დიპლომატი, მამულიშვილი გამომცემლობა უნივერსალი 2018 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო რუსი ისტორიკოსი ნიკალაი დუბროვინი ქართლ-კახეთში 1802 წლის წინააღმდეგობრივი მოძრაობის შესახებ გორის სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, ენციკლოპედია-ლექსიკონი თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო „რატომ არ რის ლექსი _ „საფლავი მეფის ირაკლისა“ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოლიტიკური ორიენტაციის გამომხატველი“ თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს ისტორიული მიწების საკითხი და პირველი მსოფლიო ომი საქართვრლოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო 1802 წლის დიდი წინააღმდეგობრივი მოძრაობის შეფასებისათვის გამომცემლობა უნივერსალი 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო კონსტანტინე გამსახურდიას სამი წერილი აკაკი ჩხენკელისადმი გამომცემლობა უნივერსალი 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „სოლომონ დოდაშვილის სულიერი პორტრეტისათვის“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა მე-18- 21-ე საუკუნეებში (სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით)“. გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2016 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა მე-18- 21-ე საუკუნეებში (სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით)“. II_ ტომი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2016 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო საარქივო დოკუმენტები საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ (1925-1927 წ. წ. ) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების სახელოვნებო კომისია გამომცემლობა უნივერსალი 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ბათუმში 1924 წლის აჯანყების ისტორიიდან“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „აკაკი ჩხენკელის ბოლო დღიური (1951-1958)“ 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საიმონ-სებაგ მონტეფიორეს ნაშრომი - „პოტიომკინი“ გამომცემლობა უნივერსალი 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი ჩხენკელის შეხვედრები გერმანელ დიპლომატებთან _ მიულერთან, ბერენბერგ გოსლართან და შტამერთან 1921 წლის მაის-ივნისში გორის სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ზოგიერთი დეტალი საზღვარგარეთ 1924 წლის აჯანყების გამოძახილისა და ქართული ემიგრაციის თვალსაზრისის შესახებ გამომცემლობა უნივერსალი 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის იმპერატორები საქართველოში გამომცემლობა უნივერსალი 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი ჩხენკელი და აჭარის საკითხი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლის რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს მოღვაწეობა ევროპაში 1923-1924 წლებში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო პირველ მსოფლიო ომთან დაკავშირებული ორი დოკუმენტი გამომცემლობა უნივერსალი 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და საზღვრების საკითხი პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს. ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო თურქიზმის ლიდერები და საქართველო მე-20 საუკუნის ათიან წლებში. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის კოლონიური ეკონომიკური პოლიტიკის ისტორიიდან საქართველოში (მე-19 საუკუნის პირველი ნახევარი) გამომცემლობა უნივერსალი 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო 1898 წლის საქალაქო თვითმმართველობის არჩევნები ბათუმში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის ლიბერალ-დემოკრატი არისტოკრატია საქართველოსა და კავკასიის შესახებ. გამომცემლობა უნივერსალი 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო გლობალიზაცია, მისი ეროვნულ-კულტურული ასპექტები და ეროვნული იდენტობის საკითხი მე-20--21-ე საუკუნეების საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იაკობ გოგებაშვილის ეროვნულ კონცეფციაში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ბრძოლები ბოლშევიკური საოკუპაციო რეჟიმის წინააღმდეგ 1921-1924 წლებში. საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის გამომცემლობა 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა და ახალი საგანმანათლებლო პოლიტიკა მე-19 საუკუნეში გამომცემლობა უნივერსალი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო გენერალ-მაიორ გოტლიბ ტოტლებენისა და მის თანმხლებ ოფიცერთა შეთქმულებითი გეგმები ერეკლე II -ის წინააღმდეგ (წერილობითი წყაროებისა და XIX საუკუნის პრესის მიხედვით). გამომცემლობა უნივერსალი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული რეპუბლიკის ანტისმთავრობო პრესაში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ალექსანდრე ზაქარიაძის მემუარები _ „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა“ და მისი სამეცნიერო ღირებულება თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო გრიგოლ ლორთქიფანიძე (1881-1937). გამომცემლობა „არტლაინსის აკადემიური წიგნები“ 2012 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო ისტორიული პორტრეტები, წერილები. გამომცემლობა უნივერსალი 2012 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო ვასილ წერეთლის ისტორიული პორტრეტისათვის. 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსი მეფისნაცვლების _ მიხეილ ვორონცოვისა და ალექსანდრე ბარიატინსკის თბილისში ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ზოგერთი დეტალი. გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2012, 1(11), გვ.23-39. 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსული არმიის გენერალი ივანე ანდრონიკაშვილი (1798-1868) გამომცემლობა უნივერსალი 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ნიკო ხიზანაშვილის ღვაწლის შესახებ. გამომცემლობა უნივერსალი 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ 1918-1924 წლებში და ჟურნალი „მხედარი“ 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ქართველ მაჰმადიანთა ბრძოლა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მე-20 საუკუნის დასაწყისში. 2011 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი წერეთელი და საქართველოს ისტორიის საკითხები. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო პლატონ იოსელიანი გიორგი სააკაძის შესახებ. გამომცემლობა უნივერსალი 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსული კოლონიზაცია აფხაზეთში და დასახლება პარნაუთი. გამომცემლობა უნივერსალი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსული დასახლებები აფხაზეთში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. გამომცემლობა უნივერსალი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსი და სხვა უცხოელი მიწათმფლობელები ბათუმში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო მარტყოფისა და მარაბდის ბრძოლები. საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 2010 წიგნი(პოპულარული)
ჭუმბურიძე დოდო ქაქუცა ჩოლოყაშვილი_ საქართველოს ეროვნული გმირი საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 2010 წიგნი(პოპულარული)
ჭუმბურიძე დოდო გაზეთი „დროება“ ბათუმის დაკავების შესახებ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „უჩინარი, მაგრამ დიდი“, _ ალექსანდრე გარსევანიშვილი( (1864-1936). გამომცემლობა უნივერსალი 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო დილპლომატიური ომი საქართველოს წინააღმდეგ 1921 წლის დასაწყისში 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „თანამედროვეობის ყველაზე დიდი მეცნიერი“ და „საქართველოს ლომონოსოვი“, _ ვასილ პეტრიაშვილი (1845-1908) გამომცემლობა უნივერსალი 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საინგილო - ისტორია და თანამედროვეობა გამომცემლობა უნივერსალი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეოლოგიური საფუძვლები მე-20 საუკუნის საქართველოში გამომცემლობა უნივერსალი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ისტორიული პორტრეტები, დასაწყისი მე-20 საუკუნისა 2008 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში გამომცემლობა უნივერსალი 2008 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო განათლება მე-19-მე-20 საუკუნეების საქართველოში და ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკა გამომცემლობა უნივერსალი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ქართლის სამეფოს ურთერთობა რუსეთთან მე-18 საუკუნის პირველ მეოთხედში და სულხან-საბა ორბელიანი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეროვნული და პოლიტიკური შეხედულებების გაგებისათის („საფლავი მეფისა ირაკლისა“) Schollar's Press 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსული დასახლებები საქართველოში(XIX-XX სს.) და „გადასახლებულთა სამმართველოს ამიერკავკასიის განყოფილება“ 2007 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო დიმიტრი ნაზარიშვილი 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო კიტა აბაშიძე - მოღვაწეობისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზროვნების ზოგიერთი ასპექტის შეფასებისათვის 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ქართველი ხალხის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა მე-20 საუკუნის დასაწყისში; 1918-1921 წლები გამომცემლობა „მემატიანე“ 2003 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო განათლება 1918-1921 წლებში გამომცემლობა „ინტელექტი“ 2000 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო აჭარის საკითხი 1918-1921 წლებში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი გამომცემლობა „მემატიანე“ 1999 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი გამომცემლობა „მემატიანე“ 1999 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო სახელმწიფო იდეოლოგისა და პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 2001 ჟურნალი-გაზეთი
ჭუმბურიძე დოდო სოციალისტური იდეოლოგია და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები მე-20 საუკუნის ათიანი წლების ქართველი ინტელიგენციის ნააზრევში გამომცემლობა უნივერსალი 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ქართული პუბლიცისტიკა მეფის რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის ამსახველი რუსული პრესის წინააღმდე 1907-1910 წლებში 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო გრიგოლ ვეშაპელი გამომცემლობა უნივერსალი 2005 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო პოლიტიკური ბრძოლები სოციალური და ეროვნული ნიშნით XX საუკუნის დასაწყისში გამომცემლობა უნივერსალი 2006 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეოლოგიური საფუძვლები XIX-XX საუკუნეებში გამომცემლობა უნივერსალი 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მაჭარაშვილი ტრისტან 1054 წლის საეკლესიო განხეთქილება და საქართველოს ეკლესია ენა და კულტურა 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან საქართველოსა და ჩრდილო-დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ურთიერთობების ისტორიიდან ენა და კულტურა 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან ვარძია ენა და კულტურა 2001 წიგნი(პოპულარული) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან პირველ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ 2005 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან საქართველოს, ეგვიპტისა და ევროპელი ჯვაროსნების ურთიერთობების ისტორიიდან მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს ენა და კულტურა 2005 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან ჯრუჭის მონასტერი (მოკლე ისტორიული ნარკვევი) ენა და კულტურა 2008 წიგნი(პოპულარული) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან ნარკვევები საქართველოსა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ურთიერთობების ისტორიიდან (XI-XIV საუკუნეებში) ენა და კულტურა 2009 მონოგრაფია უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან XIV საუკუნის მოღვაწე დიმიტრი ტფილისელის ვინაობისათვის 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან ქართული ეპარქიები უცხოეთში 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან კათოლიკე მისიონერების მოღვაწეობა XIV საუკუნის საქართველოში 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან გალობანი ვარძიისა ღმრთისმშობლისანი ენა და კულტურა 2001 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ტყეშელაშვილი ზვიად საქართველოს ახალი ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა და ალექსანდრე ცაგარელი 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად ხელოვნებისა და მეცნიერების, როგორც კულტურული ქმედების პრობლემა ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები I 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად ბათუმში აშშ კონსულის მოღვაწეობის ვადების დაზუსტებისთვის 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად სახელმწიფო მოწყობის იდეის ევოლუცია საქართველოში 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად სოლომონ დოდაშვილის სულიერი პორტრეტისათვის 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად საქართველოს ისტორიული ექსკურსი გლობალიზაციის ჭრილში 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად ბიბლიური რემინისცენციები ძველ ქართულ ჰაგიოგრაფიულ წყაროებში უნივერსალი 2017 წიგნი(სამეცნიერო)
ტყეშელაშვილი ზვიად ეროვნული კონცეპტები ნიკო ნიკოლაძის თეორიულ ნააზრევსა და პრაქტიკულ მოღვაწეობაში 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხორავა ბეჟან ბედიის ტაძარი XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა Poti - the Commercial port of Transcaucasia (second half of the 19th century) / ფოთი – ამიერკავკასიის კომერციული ნავსადგური (XIX ს-ის II ნახევარი) (ინგლისურ ენაზე) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ანტირუსული გამოსვლები საქართველოში XIX ს-ის პირველ ნახევარში, (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), რონდელის ფონდი (საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი), ელექტრონული ჟურნალი 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის დასაწყისი, (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) რონდელის ფონდი (საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი), ელექტრონული ჟურნალი 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კირიონ II საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ გამომცემლობა „არტანუჯი“ 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კირიონ II-ის სამეცნიერო მოღვაწეობის ძირითადი ასპექტები (ეძღვნება გარდაცვალების 100 წლისთავს) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა გაზეთი „კავკაზი“ ბათუმის პოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობის შესახებ (მე-19 საუკუნის 80-იანი წლები) ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა შიდა ქართლის მთიანეთში რუსეთის პოლიტიკის ისტორიისთვის (XIX საუკუნე) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში (სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით), წიგნი II (თანაავტორი) გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2016 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში (სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით), წიგნი I (თანაავტორი) გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2016 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ჟურნალი „სვეტიცხოველი“ საქართველოს ეკლესიის ეროვნული მისიის შესახებ გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა პირველ მსოფლიო ომთან დაკავშირებული ორი დოკუმენტი (თანაავტორი) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა The Russian Empire’s Religious Policy in Georgia (The First Half of the 19th Century) Nova Publishers, New York 2014 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა სასულიერო განათლების სისტემის ისტორიიდან XIX ს-ის II ნახევრის საქართველოში) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა რამდენიმე დოკუმენტი ეროვნული მოძრაობის ისტორიისთვის (1802 წლის პოლიტიკური გამოსვლა კახეთში) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველო და I მსოფლიო ომი დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სამეთაურო-საშტაბო სკოლა 2013 წიგნი(სახელმძღვანელო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ნატო და საქართველოს კონფლიქტური რეგიონები გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა რუსი დიპლომატი მაშნინი ბათუმის პოლიტიკურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის შესახებ (XIX საუკუნის 50-იანი წლების მიწურული) შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა კავკასიოლოგიის საკითხები ქართულ საისტორიო მეცნიერებაში (XX ს-ის 20-40-იანი წლები) 2012 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ნატო-საქართველოს ურთიერთობის ძირითადი მომენტები გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა Религиозная политика российской империи в Грузии (Первая половина XIX века), წიგნში: Некоторые вопросы истории Грузии в российской историографии 2011 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა რუსეთის რელიგიურ-ადმინისტრაციული პოლიტიკა შიდა ქართლის მთიანეთში XIX ს-ის 10-20-იან წლებში გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა „ოსეთის სასულიერო კომისიის“ არქიმანდრიტი ნიკიფორე შიდა ქართლში ოსების განსახლების შესახებ (1817-1818) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა პლატონ იოსელიანი _ ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა „ქალთა ისტორია“ და გენდერული კვლევები საისტორიო მეცნიერებაში გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა „კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენელი საზოგადოების“ საპატიო ნიშანი (წმინდა ნინოს სახელობის ჯვარი) გამომცემლობა „სეზანი“ 2009 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა გიორგი ყაზბეგი _ ბათუმის სტრატეგიული მნიშვნელობის შესახებ შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2009 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში (წიგნის თანაავტორი) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2008 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა რუსეთის რელიგიური პოლიტიკა საქართველოში (XIX ს-ის I ნახევარი) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2008 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკა საქართველოში (XIX ს-ის II ნახევარი) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2008 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკა საქართველოში (1900-1917 წლებში) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2008 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს ისტორიის პრობლემატიკა კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ II-ის ნააზრევში გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კირიონ II _ როგორც არქეოგრაფი და წყაროთმცოდნე გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოში რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის ისტორიის ნარკვევები, წიგნი II ( წიგნის თანაავტორი) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2008 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოში რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის ისტორიის ნარკვევები, წიგნი I (წიგნის თანაავტორი) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2007 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა სამხრეთ საქართველოდან 1944 წელს გასახლებული მოსახლეობა და სამცხე-ჯავახეთის მკვიდრთა კოლექტიური მეხსიერება გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ქართული საეკლესიო ისტორიოგრაფიის ძირითადი ტენდენციები (XIX ს-ის ბოლო-XX ს-ის დასაწყისი) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ქალთა მოძრაობის სათავეებთან საქართველოში (XIX ს-ის II ნახევარი-XX ს-ის დასაწყისი) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2006 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ქალთა პერსონალური ისტორიები და ისტორიული მეხსიერება (საბჭოთა პერიოდში მესხეთიდან დეპორტირებული მოსახლეობის შესახებ) (თანაავტორი) 2005 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხი რუსეთის უწმინდეს სინოდში გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2005 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა (XIX ს-ის ბოლოს და XX ს-ის დასაწყისში) (მკვლევართა ჯგუფი) 2005 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ეროვნული იდენტობა ქართულ საეკლესიო ისტორიოგრაფიაში (XIX ს. ბოლო – XX ს. დასაწყისი) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2004 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხი რუსეთის უწმინდეს სინოდში გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა პარიზის საზავო კონფერენცია და საქართველო გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2003 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა კირიონ II საეკლესიო ისტორიის მკვლევარი გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა კირიონ II – სამეცნიერო კვლევის მეთოდი ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისადა კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; გამომცემლობა: ენა და კულტურა 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ფსევდონიმის „გიორგი ლიახველის“ კუთვნილების შესახებ გამომცემლობა „მემატიანე“ 2000 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ II ფილოსოფიური შეხედულებები გამომცემლობა „მემატიანე“ 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა პიროვნების თავისუფლების ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები მართლმადიდებლურ აღმსარებლობაში გამომცემლობა „მემატიანე“ 2000 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი რუსეთის უწმინდეს სინოდში გამომცემლობა „მემატიანე“ 1999 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა ზოგიერთი ეპიზოდი ავტოკეფალური მოძრაობის ისტორიისათვის 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ II ბიოგრაფიის ზოგიერთი საკითხისათვის გამომცემლობა „მეცნიერება“ 1995 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქოქრაშვილი ხათუნა Очерки истории Грузии, т. V, указатель исторических лиц и географических названий / საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. V, ისტორიულ პირთა და გეოგრაფიულ სახელთა საძიებელი, თბილისი, (რუსულ ენაზე) გამომცემლობა: „მეცნიერება“ 1990 წიგნი(სამეცნიერო) უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო The interests of Western European Countries in Georgia in the context of Persian - Ottoman International Relations (40-60s of 16th Century Bulletin of Georgian National Academy of Science, Vol.14, n.4 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მრევლიშვილი ნანა ერთი ანთროპონიმის დაზუსტებისათვის იაკობ ხუცესის „შუშანიკის წამებაში“ ინტელექტი 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა კატენებიანი თხზულების შედგენილობის პრინციპი და წყაროთა საკითხი, ინტელექტი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა გელათის სალიტერატურო სკოლის თარგმანების ძირითადი ენობრივი ტენდენციები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა შიშის ფენომენის სოციო-კულტურული ასპექტები ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში თსუ გამომცემლობა 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა ზოგიერთი ცნება-ტერმინის გამოხატვისათვის ქართველ ელინოფილებთან აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა ზოგადი არქეტიპული მოდელები და მათი მოდიფიცირების თავისებურებანი „ვეფხისტყაოსანში“ თსუ გამომცემლობა 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჩიხლაძე ნინო Mural Images of St Eugenios of Trebizond as an Indirect Message of The 12th-13th century Georgian State Political Interests 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
მრევლიშვილი ნანა სასულიერო მწერლობა - წერილები - აგიოგრაფია, ჰიმნოგრაფია, ეგზეგეტიკა მერიდიანი 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ლეკიაშვილი თამრიკო ევროპული ტენდენციების შემოტანა ქართულ ისტორიოგრაფიულ კვლევებში და სულხან ბარათოვის (ბარათაშვილის) „საქართველოს ისტორია“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო Biblical Archetypes in Wall Paintings of Svetitskhoveli Cathedral 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო Abkhazia in 1918-1921 (political aspects) National Academy of sciences of the Republic of Armenia 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო აფხაზეთი რუსეთის 1905 წლის რევოლუციის პერიოდში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
გულიაშვილი სოფიო პოეზიის თარგმნის პრობლემები და "ვეფხისტყაოსნის" თარგმანები 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ ახალი რუსული თარგმანი "ქართველოლოგი" 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო უძველესი ტექსტების თარგმნის სტრატეგიები ქართული ჰაგიოგრაფიის იოსებ ზეთეიშვილისეულ რუსულ თარგმანებში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო არსებობს თუ არა XX-XXI საუკუნეების ქართული ჰაგიოგრაფია? 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გულიაშვილი სოფიო ტექსტის ლინგვოკულტურული სპეციფიკის განმსაზღვრელი ელემენტების ასახვა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების რუსულ თარგმანებში (იბეჭდება) "ქართველოლოგი" 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო რუსთველის "ვეფხისტყაოსნის" თარგმნის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის პერსპექტივები თსუ გამომცემლობა 2018 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა