საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

სამეცნიერო საბჭო

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა