საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

ისტორია

ქართველოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი დაარსდა 2021 წლის სექტემბერში  საქართველოს უნივერსიტეტის დამფუძნებლის და პრეზიდენტის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ მანანა სანაძის* (იხილეთ CV და პუბლიკაციათა სია) ინიციატივით. ინსტიტუტის დებულება დამტკიცებულია უნივერსიტეტის რექტორის საბჭოს 2021 წლის 17 სექტემბრის N 35/21 ოქმით* (იხილეთ ოქმი).

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა