საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

სემინარები

თარიღი: 28-06-2022

,,ქართული ისტორიული აზრის განვითარების ისტორია XVIII საუკუნიდან დღემდე“

მომხსენებელი: მომხსენებელი: მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი დოდო ჭუმბურიძე
თარიღი: 17-06-2022

,,დავით და კოსტანტინეს წამება, მეფე არჩილის ცხოვრება და წამება და ისტორიული ქრონიკები, რომლებიც წყაროდ გამოიყენეს მათი შექმნისას"

მომხსენებელი: მომხსენებელი: თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი მანანა სანაძე
თარიღი: 10-06-2022

,,ბიბლიური არქეტიპები სვეტიცხოვლის კათედრალის მოხატულობაში"

მომხსენებელი: მომხსენებელი: უფროსი მეცნიერი-თანამშრომელი ნინო ჩიხლაძე
თარიღი: 27-05-2022

,,სახელისუფლო ატრიბუტიკა სასანური ეპოქის ქართულ ხელოვნებაში“

მომხსენებელი: მომხსენებელი: მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი მარიამ გველესიანი
თარიღი: 20-05-2022

,, ეკლესიასტეს თარგმანებათა გელათური რედაქცია"

მომხსენებელი: მომხსენებელი: მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი ნანა მრევლიშვილი
თარიღი: 06-05-2022

,, ქართლის პირველი სასანიანი მეფეები რევ მართალი და მირიანი“

მომხსენებელი: ინსტიტუტის დირექტორი მანანა სანაძე
თარიღი: 29-04-2022

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ ტერიტორიული დაყოფა XIX-XX - სს-ში“

მომხსენებელი: უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ბეჟან ხორავა
თარიღი: 15-04-2022

,, ქართული ჰაგიოგრაფიის წყაროთმცოდნეობითი კორპუსი“

მომხსენებელი: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ზვიად ტყეშლაშვილი
თარიღი: 08-04-2022

,, XI-XV - საუკუნის საქართველოს ისტორია“

მომხსენებელი: უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლები ანდრო გოგოლაძე, ტრისტან მაჭარაშვილი
თარიღი: 01-04-2022

,,ეროვნულ წმინდანთა გამოსახულებები ქართულ ხელოვნებაში”

მომხსენებელი: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ნანა ბურჭულაძე
თარიღი: 01-04-2022

,,შიდა ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი“

მომხსენებელი: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი გიორგი გაგოშიძე
თარიღი: 18-03-2022

,,გრიგოლ გაბაშვილის შემოქმედება“

მომხსენებელი: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ნ. ხუნდაძე

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა