საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

ისტორია

თამაბ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი დაარსდა 2021 წლის სექტემბერში საქართველოს უნივერსიტეტის დამფუძნებლისა და პრეზიდენტის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ მანანა სანაძის ინიციატივით. ინსტიტუტის დებულება დამტკიცებულია უნივერსიტეტის რექტორის საბჭოს 2021 წლის 17 სექტემბრის N 35/21 ოქმით.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა