საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

ინსტიტუტის პუბლიკაციები

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა