საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

მკვლევრები

სურათი მკვლევარი პოზიცია დეპარტამენტი
თინა ღუდუშაური თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კულტურის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
მანანა სანაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
ალექსანდრე ჭულუხაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
ნანა მრევლიშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დავით ბერიკაშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტი
იულონ გაგოშიძე მკვლევარი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტი
დოდო ჭუმბურიძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ვანო სალუქვაძე თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ასისტენტი,სემინარების მენეჯერი
გიორგი გაგოშიძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ზვიად ტყეშელაშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
ნინა ბურჭულაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
თინათინ ბერუაშვილი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ასისტენტი
იოსებ ბუჩუკური თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტის ასისტენტი
რატი სტურუა მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
სოფიო გულიაშვილი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
თინათინ ჯიქურაშვილი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
მარიამ ალავერდაშვილი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტის ასისტენტი

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა