საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

მკვლევრები

სურათი მკვლევარი პოზიცია დეპარტამენტი
თინა ღუდუშაური თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კულტურის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
მარიამ გველესიანი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კულტურის კვლევის დეპარტამენტი
მანანა სანაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
ნინო ჩიხლაძე უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მატერიალური კულტურის კვლების დეპარტამენტი
თეა მეშველიშვილი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
მანანა წერეთელი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კულტურის კვლევის დეპარტამენტი
თამრიკო ლეკიაშვილი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
გონელი არახამია მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ნანა ფრუიძე მკვლევარი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ქართული კულტურის კვლევის დეპარტამენტი
ნანა მრევლიშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ქართული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
ტრისტან მაჭარაშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ქეთევან ქიმერიძე მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
იულონ გაგოშიძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მატერიალური კულტურის კვლების დეპარტამენტი
ანდრო გოგოლაძე უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
შოთა თვალაძე მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მატერიალური კულტურის კვლების დეპარტამენტი
დოდო ჭუმბურიძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ვანო სალუქვაძე თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ასისტენტი,სემინარების მენეჯერი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
გიორგი გაგოშიძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მატერიიალური კულტურის კვლების დეპარტემენტის ხელმძღვანელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მატერიალური კულტურის კვლების დეპარტამენტი
ნინა ბურჭულაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მატერიალური კულტურის კვლების დეპარტამენტი
ნინო ხუნდაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კულტურის კვლევის დეპარტამენტი
ბეჟან ხორავა უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
თინათინ ბერუაშვილი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ასისტენტი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
ხათუნა ქოქრაშვილი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
იოსებ ბუჩუკური თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტის ასისტენტი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტი
ეკა კაჭარავა მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კულტურის კვლევის დეპარტამენტი
სოფიო გულიაშვილი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
თინათინ ჯიქურაშვილი მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
დავით გაგოშიძე მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
მარიამ ალავერდაშვილი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტის ასისტენტი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
ლალი ვაშაყმაძე მეცნიერი თანამშრომელი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა