საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

მისია

ქართველოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტის მისიაა ქართველოლოგიური მიმართულების სამეცნიერო კვლევების ერთი ქოლგის ქვეშ თავმოყრა, ამ სფეროში ჩართული ცენტრებისა და მათში მოღვაწე მეცნიერების მრავალმხრივი მხარდაჭერა და ქართველოლოგიური პლატფორმის შექმნა.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა