საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

მკვლევრები

სურათი მკვლევარი პოზიცია
მარიამ გველესიანი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მანანა სანაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
ნინო ჩიხლაძე უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
თეა მეშველიშვილი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ქართულ-თურქული კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
თამრიკო ლეკიაშვილი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
გონელი არახამია მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ალექსანდრე ჭულუხაძე მთავარი მეცნიერ-მკვლევარი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ქართულ-ირანული კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ნანა მრევლიშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ბიზანტინისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ტრისტან მაჭარაშვილი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ქეთევან ქიმერიძე მეცნიერი თანამშრომელი
ანდრო გოგოლაძე უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
შოთა თვალაძე მეცნიერი თანამშრომელი
დოდო ჭუმბურიძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ვანო სალუქვაძე თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ასისტენტი
გიორგი გაგოშიძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ზვიად ტყეშელაშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ქართული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ნინა ბურჭულაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კულტურის, ხელოვნებისა და ანთროპოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ნინო ხუნდაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ბეჟან ხორავა უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
თინათინ ბერუაშვილი თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ასისტენტი
თამარ ღორაშვილი-მეტრეველი მეცნიერი თანამშრომელი
ხათუნა ქოქრაშვილი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ანა ხუროშვილი მეცნიერი თანამშრომელი
იოსებ ბუჩუკური თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ასისტენტი

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა